Please NOTE: Class for February 25th, 2018 has been rescheduled to March 4th, 2018 due to requests from lots of teachers and parents.


Gayatri Pariwar of Long Island


(Under the Guidance of All World Gayatri Pariwar, Shantikunj, Haridwar, India)

   Home   |   News   |   Literature   |   Media   |   Gayatri Gyan Kendra   |   Register   |   Calendar   |   Youth Camp   |   DSVV   |   AWGP   |   About Us

Subscribe to Email

                  

LITERATURE:   English   |   Hindi   |   Gujarati   |   Marathi   |   Tamil   |   Telugu

 

MARATHI LITERATURE

Books and Articles
Jeevana saadhanechee swarnima sutre
Maranaanantara aamache kaaya hote
Pragyaa abhiyaanaache swaroopa aani kaarya
Pragyaavataaraachee vistaara prakriyaa
Vaivaahika jeevanaachaa aloukika aananda
Bhavishyadarshee jeevita swapna
Aadyashaktee gaayatreechee samartha saadhanaa
Aatmeeyatechaa aananda aani maadhuryamaya prema
Ase hote param poojya gurudeva
Bhaktiyoga pradeepa – 1
Bhaktiyoga pradeepa – 2
Bhaktiyoga pradeepa – 3
Gaayatri geetaa – 1
Gaayatri geetaa – 2
Grahasthaashrama ek yogasaadhanaa
Mahaa rishikaa – 1
Mahaa rishikaa – 2
Mahaa rishikaa – 3
Mahaakaalaanche pratibhaavantaanaa aamantrana
Masaalaa padaarthaachee upayuktaa aani gharagutee upachaara
Mulaanche shaashaka banoo nakaa sahaayyaka va mitra banaa
Sansakritee manthanaache chaara adhyaaya – 1
Sansakritee manthanaache chaara adhyaaya – 2
Swanaachyaa khidakeetoona adrishya srishteeche darshana
Yagya darshana

 

 

Disclaimer   |   E-mail   |   Find us on Google+